Titulní strana

Menu

Vąeobecné
informace

Geografie

Hospodářství

Historie

Umění

Gastronomie

Slavnosti

Muzea

Regiony

Literatura

Slovníček

Cestovní kanceláře
a agentury
E-mail

Počasí

Fotogalerie

Archív článků

Archív receptů

Speciály


Templáři v Ponferradě

 

Ponferradu najdete v leónské provincii na severu ©panělska, v kraji nazývaném El Bierzo. Leµí na soutoku řek Boeza a Sil. Odjakµiva byla významnou zastávkou na proslulé poutní svatojakubské cestě končící v galicijském Santiagu de Compostela. Poutníci je±tě dnes vstupují do města přes µelezný románský most spojující oba břehy řeky Sil - pons ferrata - který dal tomuto městu své jméno. Ponferrada je spjata s templáři, kteří se tu usadili někdy koncem 12. století.

Kroniky uvádějí, µe templářskému řádu daroval ponferradské panství král Ferdinand II. jako odměnu za jejich pomoc při reconquistě Extremadury. Jejich původním posláním byla ochrana poutníků na svatojakubské cestě. Ponferrada se stala jednou z komturií. Přičítají se jim nejrůzněj±í hrdinské činy, s jejich jménem jsou spojeny četné legendy. Jedna z nejznáměj±ích vypráví o templářském rytíři, který v jedné z bitev proti muslimům ztratil vzácný kříµ pocházející z Jeruzaléma. V blízkosti Pontferrady se mu v dubovém hájila zjevila Panna Maria s Jeµí±kem v náručí a vzácnou relikvií. Na počest tohoto zázraku je hlavní ponferradský kostel zasvěcen Panně Marii z dubu (Nuestra Señora de la Encina).

Venkovní odpočinková částHovoří-li se v±ak o Pontferradě, hovoří se předev±ím o jejím impozantním hradu na skalnatém vr±ku nad řekou Sil. Templáři ho začali stavět v roce 1178, tedy ihned poté, co získali Pontferradu do svých rukou. Náv±těvníci se snaµí objevit v jeho zdech nejrůzněj±í symboly a magická znamení, které se templářům přičítají; hledají v±ak marně, nezůstalo po nich nic, co by nějak zvlá±» jejich přítomnost připomínalo. Po rozpu±tění templářského řádu v roce 1312 se vlastníci hradu neustále střídali, za války o nezávislost v roce 1808 byl téměµ zničen; v roce 1923 se dokonce uvaµovalo o tom, µe uprostřed mezi hradbami bude postaven fotbalový stadión. Tyto plány vzaly na±těstí brzy za své a začíná se s rekonstrukcí této rozlehlé pevnosti. Od roku 1924 je hrad v Ponferradě chráněnou kulturní památkou.

Město v±ak na své templáře nezapomíná. Kaµdý rok v první polovině července se město zaplní "templáři"v jejich typických bílých oděvech s červeným templářským kříµem. Konají se totiµ slavnosti nazvané "Templářská noc", které trvají několik dnů a jsou reminiscencí historických událostí i nejrůzněj±ích legend, které jsou s tímto řádem spojeny.

 

miv

Zpět

Vąeobecné informace Geografie Hospodářství Historie Umění Gastronomie Slavnosti Muzea Regiony Literatura Slovníček
Cestovní kanceláře a agentury Počasí Fotogalerie Archív článků Archív receptů Speciály

Kontakt: Iberkontakt, Mladenovova 3232, 143 00 Praha 4

kontaktní e-mail

Copyright © 2002-2017 Iberkontakt

NAVRCHOLU.cz