Titulní strana

Menu

Všeobecné
informace

Geografie

Hospodáství

Historie

Umní

Gastronomie

Slavnosti

Muzea

Regiony

Literatura

Slovníek

Cestovní kanceláe
a agentury

E-mail

Poasí

Fotogalerie

Archív lánk

Archív recept

Speciály


 

 

 

 

 

 

 

Seznamte se, prosím

Les mrakodrap obehnaný hradbou hor. Nádherná benidormská zátoka. Blahodárné mikroklima.  isté a dobe vybavené pláe. Kvalitní sluby. Skv lé podmínky ke sportovnímu vyití. Nepeberné mnoství restaurací, bar, pub, diskoték a tane ních sál. Výhodné nákupy. Zábavní a tématické parky. Nikdy nekonící sezóna... Takto ve zkratce by se dal pedstavit Benidorm, který je nejen nejv tším letoviskem na stedomo ském pobeí Costa Blanca (autonomní oblast Valencie - provincie Alicante), ale v celém Špan lsku. Celý se dá obhlédnout z vyhlídkové terasy 210 m vysokého Gran Hotelu Bali. (více)

 

Pláe a vodní sporty

Pozorujete-li z nkterého ze zdejších vyhlídkových bod菻 nádhernou benidormskou zátoku, musíte uznat, e má opravdu jedinenou polohu. Pidáte-li k tomu jemný písek, przranou modrou hladinu, z ní vystupuje miniaturní ostrov Benidorm, hory, které ji chrání ped vtrem a spoluvytváejí ono zvláštní mikroklima, díky nmu je zde moné bezproblémové koupání od dubna do listopadu, moná budete souhlasit s tvrzením, e zdejší isté pláe s kvalitními slu>bami jsou tou nejlepší vizitkou Benidormu. Neexistuje snad ádný z vodních sport, kterému by nebylo moné se na zdejších pláích vሀnovat. (více)

 

Sportování na souši

Milovníky pší turistiky a cyklistiky budou urሀit lákat okolní hory. Nejblíe je Sierra Helada, pobPení pohoí, dlouhé 6 km s maximální výškou 438 m, které je protkáno hned šesti znaenými trasami. Ti z nich zaሀínají na konci pláe Levante pímo v Benidormu. Mሀete si zajezdit na koni, vydat se do hor na jeepech i vሀnovat se nejrznሀjším adrenalinovým sportm. Staሀí se obrátit nap. na Marco Polo Expediciones. (více)


Zábava, kultura, slavnosti

Mሀsto nepetrité zábavy. Taková je charakteristika Benidormu, o nሀm se íká, e tu kadý najde zábavu podle svého gusta, a je mu šestnáct nebo tሀeba šedesát. Baví vás nákupy? Benidorm má pes 2000 obchodሀ a obchdkሀ. Lákají vás zábavní parky? Benidorm má hned tyi, a to nepoítáme ty menší, které jsou ureny jen dtem. Nebo byste chtPli zajít za njakou kulturou? V Benidormu se koná celá 菻ada koncert a pPedstavení. Chcete si uít zdejších slavností? Bhem léta jich probíhá v Benidormu nebo nejbliším okolí více ne耾 dost. Rádi taníte? V Benidormu mají šanci staሀí i mladí. (více)

 

Ruiny arabských hrad tu potkáte na kadém kroku Tipy na výlet

e vás u po tech dnech omrzelo lenošení na plái? Zajímá vás, jak asi vypadá pobeí kousek dál? Co skrývá zdejší vnitrozemí? I kdy tu nenajdete velkolepé historické památky, objevíte zde celou adu zajímavých msteek a vesniek se zሀíceninami arabských hrad i atraktivní pሀírodu, která je úpln jiná ne u nás, rybáské pístavy i nádherné zátoky s pláemi, kde se m菻ete pi svých poznávacích výpravách osv菻it. Mete se vydat na výlet lodí, autobusem nebo vlakem. Nebo si pሀjit auto, abyste toho stihli co nejvíce, pሀípadn vyuít slu耾eb místních cestovních kanceláí, které poádají výlety do turisticky nejatraktivnjších míst.

Podél pobeí

Do vnitrozemí

Valencie

 


Foto: José Luis MonteroTuristické informace

Turisme de Benidorm
Oficina Municipal de Turismo

Avda. Martínez Alejos 16
Tel.: +34 965 851 311, 965 853 224
E-mail: turismo@benidorm.org
Oficina Municipal de Turismo II
Roh ul. Gerona a Derramador
Tel.: 966 805 914, 966 806 734
Oficina Municipal de Turismo III
Avda Europa (bez ísla)
Tel.: 965 860 095


Speciál Benidorm

ve spolupráci s CK INEX a Turisme de Benidorm pipravil Iberkontakt, 2005
Text: Miluše Válková
Foto: Autorka, Turisme de Benidorm a Marco Polo Expediciones


Zpt


Zábavné a tématické parky

Aqualandia

Mundomar

Terra Mítíca

Terra Natura


Pjovny aut

Centauro

Europa Rent a Car


Vodní sporty

Cable ski

Club Poseidon


Adrenalinové sporty

Marco Polo Expediciones

Všeobecné informace Geografie Hospodáství Historie Umní Gastronomie Slavnosti Muzea Regiony Literatura Slovníek
Cestovní kanceláe a agentury Poasí Fotogalerie Archív lánk Archív recept Speciály

Kontakt: Iberkontakt, Mladenovova 3232, 143 00 Praha 4

kontaktní e-mail

Copyright ©    Iberkontakt

NAVRCHOLU.cz